Zásilkovna pravidla hospodářské soutěže neporušila, rozhodl ÚOHS
10. dubna 2024

Zásilkovna pravidla hospodářské soutěže neporušila, rozhodl ÚOHS

Zásilkovna

V průběhu minulých let probíhalo u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže správní řízení týkající se možného porušení hospodářské soutěže ze strany Zásilkovny, které mělo spočívat v nesprávném znění konkurenční doložky. Dne 26.3.2024 vydal ÚOHS rozhodnutí, ve kterém dospěl k závěru, že k porušení pravidel hospodářské soutěže nedošlo. Zásilkovna může nadále s provozovateli výdejních míst konkurenční doložku sjednávat a díky tomu garantovat svým zákazníkům kapacitu výdejního místa.

Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) se týká pouze kamenných výdejních míst, kterých v Česku provozuje Zásilkovna přes 5 500. V rámci správního řízení ÚOHS přezkoumal ustanovení o konkurenční doložce, kterou Zásilkovna sjednává s provozovateli výdejních míst. Správní řízení bylo ÚOHS pravomocně zastaveno a existence konkurenční doložky ve smlouvách s provozovateli výdejních míst byla potvrzena jako oprávněný a důvodný závazek, který může být nadále sjednáván.  

„Zásilkovna konkurenční doložkou chrání své zákazníky, a to garantovanou službou a kapacitou výdejních míst. V případě, že by výdejní místo vydávalo zásilky od více přepravců, nemůžeme zaručit, že zásilka nebude z kapacitních důvodů přesměrována na jiné výdejní místo. Stejně tak konkurenční doložkou bráníme záměně zásilek na výdejních místech, které doručují zásilky pro více přepravců. Z naší zkušenosti víme, že zákazníci více oceňují exkluzivní výdejní místa, která lépe odpovídají jejich požadavkům na výdej zásilek a garantují kvalitu našich služeb," komentuje Erich Čomor, CEO skupiny Packeta.  

Návrh Zásilkovny na úpravu konkurenční doložky  

Zásilkovna v rámci správního řízení navrhla, že po dvou letech spolupráce, může výdejní místo zažádat o projednání úpravy znění konkurenční doložky. Pokud takové výdejní místo splní kvalitativní kritéria, Zásilkovna nebude bránit ve výdeji zásilek také pro jiné přepravce. Posouzení splnění těchto kritérií je na Zásilkovně. Provozovatel výdejního místa musí písemně doložit, že má v rámci výdejního místa vytvořeny odpovídající podmínky pro výdej zásilek a zároveň je schopen zajistit jejich oddělení od zásilek jiných přepravců.  

„Považujeme za důležité, aby bylo tržní prostřední férové pro všechny. S ÚOHS jsme celou dobu aktivně komunikovali, což vyústilo v návrh úpravy znění konkurenční doložky. V současnosti posuzujeme individuální žádosti provozovatelů výdejních míst o udělení výjimky konkurenční doložky. Souhlasy jsme již také v desítkách případů udělili. Zásadní nárůst těchto žádostí neočekáváme," dodává Čomor.